Autobaterie – servis, výměna, prodej

Prodej autobaterií

Autobaterie (někdy také obecněji akumulátor) je zdroj elektrické energie v motorových vozidlech. Jedná se o chemický zdroj elektrické energie. Z autobaterie se energie dodává pouze, je-li motor v klidu, pokud motor běží, tak je zdrojem elektřiny alternátor či dynamo. Autobaterie je sestavena z článků, každý má napětí přibližně 2,1 V. Autoservis Perfekt Praha zajistí servis a výměnu Vaší autobaterie.Autobaterie Autoservis Perfekt

Autoservis Perfekt Praha – autobaterie

Autobaterii prospívá časté používání. Pokud ji dlouho nepoužíváme, na elektrodách dojde k zatvrdnutí PbSO4 (sulfataci). Pokud nedojde k fyzickému poškození (např. proražení nádoby), bývá průměrná životnost mezi 3 – 5 lety, záleží na údržbě a na způsobu používání. Pokud dojde k vybití článků pod 1,75 V, je baterie nevratně poškozována. Na životnost autobaterie má také vliv správné seřízení regulátoru napětí ve Vašem voze. Nejlépe se osvědčuje hladina regulovaného napětí 13,8 až 14,2V (pro 12V baterie) a 6,9V až 7,1 (pro 6V motobaterie). 

Výměna autobaterie

Při demontáži autobaterie odpojujeme nejdříve kostřený vývod, při zapojování kostřený vývod zapojujeme až nakonec. Baterii nabíjíme v dobře větraných prostorech, protože při nabíjení se uvolňuje vodík a kyslík (u nabíjené baterie nemanipulujeme s ohněm, nejiskříme a nekouříme). Nabíjíme zdrojem stejnosměrného proudu stejným napětím, jaké má baterie, proudem o velikosti jedné desetiny kapacity baterie. Pokud se nejedná o bezúdržbovou baterii, je potřeba občas zkontrolovat hladinu elektrolytu, popřípadě dolít destilovanou vodou. Vývody baterie by měly být čisté (bez koroze) a nakonzervované, svorky dobře utažené.

Péče o autobaterie v zimě

Chcete-li tedy, aby Vám autobaterie vydržela co nejdéle, není od věci ji v zimním období častěji dobíjet. V případě dlouhodobé odstávky vozu vyjmeme autobaterii a umístíme ji do místa s teplotami převyšující +10°C. Plně nabitá autobaterie vydrží i extrémně nízké teploty, až -50°C. Naproti tomu zcela vybitá autobaterie zamrzá již při několika stupni pod bodem mrazu. U bezúdržbových autobaterií neuškodí, nabijete-li ji před zimním obdobím. V nezimním období je nutné, u vozidel mimo provoz déle než 4 měsíce, bezúdržbovou autobaterii dobít. V neposlední řadě dbáme o kvalitní připojení autobaterie do elektroinstalace. Tedy pevně utažené, čisté a zakonzervované svorky autobaterie (konzervujeme vazelínou nebo olejem).

Autoservis Perfekt Praha poskytuje na veškeré autobaterie ZÁRUKU ČERSTVOSTI, díky vyspělé distribuční strategii autobaterie zbytečně neleží v zaprášeném skladu. To znamená, že autobaterie od nás jsou vždy naplno nabité a připravené ihned k použití. U nás zakoupená autobaterie je vždy nalitá i nabitá a zkontrolovaná na testeru!

V případě koupě u jiného prodejce dbejte na stav a stáří kupované autobaterie. Nová autobaterie by měla být čerstvá a nabitá. V okamžiku montáže do vozidla se proto vždy doporučuje změřit napětí na konektorech autobaterie. Naměřená hodnota by neměla být nižší než 12,4V (u klasických 12V autobaterií), nebo 6,2V (u motobaterií), jinak je třeba akumulátor před montáží dobít. Plně nabitá, olověná kyselinová autobaterie, údržbový typ, má výstupní napětí 12,65V. Bezúdržbový typ, který má desky legovány kalciem či stříbrem, má až 12,85V. V případě, že je napětí bez zatížení o zhruba 0,3V nižší, není vhodné, aby vozidlo absolvovalo krátké trasy s častým startováním. Naopak, delším provozem se autobaterie dobije. Autoservis Perfekt Praha - výměna a servis autobaterií

Sulfatace

Sulfatace je nežádoucí jev vyskytující se u olověného akumulátoru, když je delší dobu – řádově dny – ponechán v nedostatečně nabitém (případně vybitém) stavu. Podstatou tohoto jevu je postupný vznik krystalů síranu olovnatého (PbSO4) na elektrodách. Na rozdíl od původního amfoterního síranu, se vzniklé krystaly zúčastňují přeměn aktivní hmoty elektrod jen ve velmi omezené míře. Následkem toho dojde ke snížení kapacity akumulátoru.

Dalším negativním důsledkem sulfatace je nárůst vnitřního odporu (a snížení vodivosti), který má za následek snížení napětí a proudu dodávaného akumulátorem, zvláště při velkých proudových odběrech.

V případě, že se lze podívat dovnitř akumulátoru, je možné přítomnou sulfataci poznat – projevuje se přítomností bílých lesklých skvrn na elektrodách. Rychlost vzniku krystalů síranu olovnatého závisí na teplotě a míře vybití akumulátoru – s rostoucí teplotou a vybitím rychlost narůstá. Plně vybitý akumulátor při vyšší teplotě (více než 25 °C) výrazně sulfatuje již během jednoho dne; při nižších teplotách, až po více dnech. U akumulátoru, který je vybit jen trochu, výraznější sulfatace nastává asi po třech a více dnech; v chladu po týdnu a více.

Autoservis Perfekt Praha – specialisté na servis a opravy automobilů. Navštivte nás a my Vám zkontrolujeme nejen stav autobaterie, ale také stav celé elektroinstalace. Objednejte si termín návštěvy ještě dnes.

Rezervační systém Autoskla - prodej, eshop

AUTOSERVIS PERFEKT PRAHA

Servisní služby pro vozy

  • osobní automobily
  • dodávky
  • autobusy
  • modely z 80. let
  • americké vozy
  • veterány
  • nejnovější typy automobilů
  • nákladní vozy

PERFEKT E-SHOP

Navštivte nás v našem e-shopu na www.perfektshop.cz a nakupte díly, doplňky a příslušenství pro Váš automobil za skvělé ceny!

Ze světa auto-moto

I autofólie potřebují správnou péči

Pokud máte ve svém voze autofólii nebo uvažujete o její […] Více >>

Číst více

TOPlist